Search
Close this search box.

Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye’de ve dünyada tıp alanındaki gelişmeleri, güncel tedavi yaklaşımlarını yenileyici ve önleyici, bütüncül bakış açısı ve multidispliner çalışma presiplerine dayanarak bir araya getirmeyi amaçlayan eğitim organizasyonları düzenlemek için kurulmuş bir platformuz.

Konvansiyonel tıbbın çıkmazları düşünüldüğünde bugün gelinen noktada tüm dünyada koruyucu ve bütüncül sağlık anlayışının ön plana çıktığına ve ilerlemelerin bu yönde gerçekleştiğine şahit olmaktayız.

Bizler; yüzyıllardır insanlığın sorunu olan kronik hastalıklara yaklaşımı, holistik tıp yöntemlerini, güncel ve gelecek bilimsel çalışmaları ele aldığımız kongreler, seminerler, sempozyumlar, workshoplar organize edeceğiz! 

Mesleki becerilerini geliştirmek, farklı branş ve uzmanlık dalları ile multidispliner bir çatıda buluşmak, öğrendikçe yenilenmek, keyif almak isteyen tüm sağlık profesyonellerini aramızda görmek isteriz.