Search
Close this search box.

I. Doğal Terapiler ve Destek Ürünleri Kongresi

Modern çağın getirdiği süratli yaşamlarımızda mecburi durak noktaları olan hastalıklarla mücadele halindeyiz. Kaotik gündelik yaşantılar içinde işleyen bedenin “dur” çığlığını anlamak mı daha kolaydı? Bastırmak mı? Bu iki seçenek arasında semptom bastırarak yıllarca zaman harcayan sağlık kahramanları nihayetinde kadim bilgi ile bilimin birleştiği bir noktada yepyeni bir nosyonla yoluna devam etmeye başladı.

Bedeni anlamaya ve tamir etme mekanizmalarını güçlendirmeye dayanan, tedavi kavramını kısa bir iyilik hali ile sınırlamaktan öte şifa ruhu ile kuşatan, anlamı parçalarda değil, bütünde arayan bir sağlık anlayışı ile bir arada olmak isteyen hekimler, eczacılar, diyetisyenler, hemşireler, fizyoterapistler… Hassaten, senelerce gözden kaçırdığımız fizyolojinin temel yapıtaşlarını yerine koyma, homeostasiyi yeniden sağlama noktasında mihenk taşlarımız olan destek ürünlerinin doğru ve akılcı kullanımını anlamak, bilim dünyasındaki yerlerini kavramak ihtiyacındayız. Bu gayeler ile konvansiyonel tıbbın çıkmazlarında yorgun düşen sağlık arayışçıları olarak 17-20 Kasım 2022’de İzmir’de I. Doğal Terapiler ve Destek Ürünleri Kongresi’nde buluşuyoruz. Bizlerle aynı hisleri ve amaçları taşıyan tüm sağlık profesyonellerini bekliyoruz!